Regulaminy

W trakcie trwania PLANSZÓWEK W SPODKU obowiązywać będą następujące regulaminy:

REGULAMIN KATOWICKIEGO FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH PLANSZÓWKI W SPODKU
(obowiązujący wszystkich uczestników wydarzenia)

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GIER
(obowiązujący wszystkich, którzy będą chcieli skorzystać z zasobów naszej wypożyczalni)

Dodatkowo, aby wziąć udział w imprezie, osoby małoletnie będą musiały przedstawić poniższy druk wypełniony i podpisany przez rodzica:

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO